Om Förskolan

På förskolan Timotej finns två avdelningar: Smultron är småbarnsavdelningen för åldrarna 1-3 år. Vi försöker ha 12-13 barn inskrivna och 3 personal. Jordgubben är avdelningen med större barn i åldern 3-5 år. Där finns 20 barn och 4 personal. För att få ekonomin att gå ihop strävar vi efter att ha ca 32 heltidsbarn inskrivna. Maten köper vi från Restaurang Akvarellen i Tullinge, en leverantör som vi är nöjda med.

Timotej grundades 1992 och är därmed en av Botkyrkas äldsta friskolor. Verksamheten bedrivs i två separata lokaler i bostadsrättsföreningen Akvarellen en bit från Tullinge centrum. Till avdelningarna hör varsin gård.

I denna förskola arbetar vi för att varje barn ska få utvecklas på sitt eget sätt. Man utgår från att alla barn strävar mot självständighet och barnen får därför i mesta möjliga mån göra saker själva, helt i sin egen takt. Det kan vara sådana saker som att knyta sina skor, äta med kniv och gaffel eller hälla vatten i ett glas utan att spilla. Alla barn är av naturen nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Lärarna finns hela tiden i bakgrunden och visar och inspirerar.

Vi gör förstås också en massa andra saker också, till exempel ritar och målar, sjunger och spelar, utflykter till skogen med matsäck och går på museum. Ibland kanske det bara är skönt att sätta sig och läsa en bok tillsammans. Inför julen repeterar vi sånger som vi sedan sjunger i samband med vårt årliga luciafirande, dit alla anhöriga är välkomna. Under vårterminen arbetar vi med ett tema som avslutas med en musikal. Terminen avslutas med Midsommarfirande då familjer och föreningens pensionärer är välkomna.