GDPR

Vi tar hänsyn och följer GDPR reglerna enligt reform av EU:s dataskyddsregler.

Europeiska Kommisionen