Föräldrakooperativ

Timotej drivs som ett föräldrakooperativ – en ekonomisk förening – med ansvar för verksamheten. Styrelsen utses av föräldarna vid föreningens årsmöte. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka hur föreningen ska drivas och innehållet i verksamheten, men också ett ansvar att delta i föreningens arbete.

Den pedagogiska verksamheten sköts helt och hållet av pedagogerna. Timotej bedrivs utan vinstintresse, med avsikt att skapa en långsiktig verksamhet. Samtliga familjer engageras i föreningen i någon form. Det kan vara styrelseuppdrag, inköp av mellanmål eller arbetsgrupper. Exempel på arbetsgrupper är Utegruppen, Innegruppen eller IT-ansvarig.

Vi har även en gång per termin gemensamma arbetsdagar då vi städar eller rustar lokalerna, det har visat sig vara ett trevligt och effektivt sätt att få saker gjorda. Det skapar även en bra gemenskap, inte bara inom föräldragruppen utan även mellan barn och föräldrar.

Notera att till skillnad från vissa föräldraakooperativ så har föräldrarna inga jourdagar samt den dagliga städningen sköts av en lokalvårdare.

Smultron – Småbarnsavdelningen

En dag på Smultron

Småbarnsavdelningen Smultron ligger ett stenkast från avdelning Jordgubben, i en egen lokal och med en egen gård. På Smultron arbetar 3 pedagoger med 11 – 13 barn mellan åldrarna 1 till 3 år.

Vi är ute året runt och stannar ute så länge vi känner för, ofta till klockan 10.15. Sedan leker/arbetar vi fram till samlingen. Efter samlingen är det lunch och vila efter det. Arbetsstunden fortsätter inne alternativt ute fram till stängning.

Skogsutflykt (”skogsgymnastik”) förekommer varje vecka. Då går vi till skogen och leker eller tar en promenad i närområdet.

En gång per vecka samlas alla smultronbarn, och de jordgubbsbarn som vill, för att sjunga tillsammans.

Jordgubben – Syskonavdelningen

En dag på Jordgubben

På syskonavdelningen Jordgubben arbetar 4 pedagoger med 24 – 27 barn mellan åldrarna 3 till 6 år.

Under den mörka årstiden är vi oftast inne på förmid­dagen och ute på eftermiddagen. Under den ljusa/ varma årstiden är vi ute på förmiddagen och inne mellan lunch och mellanmål, för att undvika den värsta solen mitt på dagen.

Skogsutflykter (”skogsgymnastik”) förekommer varje vecka. Barnen tar sig till skogen lekandes, promenerandes, gärna lite svårare vägar för att träna grovmotoriken. I skogen har vi samling med rörelse, men vi pratar också om naturen och om temat vi arbetar med under vårterminen.

De äldsta barnen (Kometgruppen) samlas för egna aktiviteter en gång per vecka. Aktiviteterna inkluderar temaarbete med ämnen som rym­den, jordens uppbyggnad och jordens och människans utveckling. Även studiebesök kan ske. Föräldrar kan följa arbetet i kometgruppen i dokumentationspärmen.

En gång per vecka samlas alla smultronbarn och de jordgubbsbarn som vill för att sjunga tillsammans.