top of page
20210821_141032.jpg

Föräldrakooperativet

Timotejs verksamhetsidé är att erbjuda en alternativ pedagogik – Montessori – till den kommunala förskolan. Som en av Botkyrkas äldsta friskolor har vi med åren skapat väl fungerande rutiner och arbetssätt för vår förskola, men framförallt en stor gemenskap som vi värderar högt. 

 

Timotej drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att verksamheten styrs genom en ekonomisk förening som drivs av de inskrivna barnens föräldrar. Varje förälder engageras med andra ord inom verksamheten, exempelvis genom styrelsearbete, arbetsgrupper eller liknande uppgifter som gäller verksamhetens underhåll. Den pedagogiska verksamheten sköts däremot av förskolans personal. På Timotej tillämpar vi inte heller föräldrajour vid sjukfrånvaro i personalen, och den dagliga städningen sköts av lokalvårdare. Barnens lunch beställer vi från cateringfirman RR Matproduktion som levererar både varierad, ekologisk och kravmärkt mat. 

Timotej logga_edited_edited.png
bottom of page