top of page
Maria Montessori Hemsida.jpg

Om Montessori

Montessoripedagogiken utvecklades av Maria Montessori i början av 1900-talet. Maria Montessori var inte bara pedagog, utan även läkare, filosof och forskare. De pedagogiska metoder hon utvecklade gick i första hand ut på att ta vara på barns naturliga vetgirighet. Under sina studier såg hon exempelvis det som kom att kallas för sensitiva perioder – då barn i olika åldrar befinner sig i stadium där de intresserar sig mer för olika saker, och därmed har störst möjlighet att ta åt sig kunskap om dem. Maria Montessori utvecklade också pedagogiskt material, ofta i robusta material med färgglada nyanser som syftade till att lära barn såväl att räkna som att utveckla storleksuppfattning.

 

Montessoripedagogiken har funnits i över ett sekel. I Sverige finns idag över 300 förskolor och grundskolor med Montessori-inriktning. Läs mer om Montessoripedagogik

Källor: wikipedia.semontessori.se

Maria Montessori Hemsida.jpg
Timotej logga_edited_edited.png
bottom of page